Dotacje

Doatacje

Dofinansowanie "Czyste Powietrze"

to program rządowy, który ma na celu wspieranie finansowe inwestycji w poprawę jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w domach jednorodzinnych. Program ten oferuje dofinansowanie na zakup i instalację ekologicznych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła.

 

Dofinansowanie Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym przede wszystkim pyłów zawieszonych i substancji szkodliwych dla zdrowia. Poprzez modernizację systemów grzewczych, program promuje bardziej ekologiczne i efektywne źródła energii, które nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, ale również pozwalają na oszczędności kosztów energii.

4 lata

doświadczenia

Doatacje

Dofinansowanie "Mój prąd"

Z kolei “Mój Prąd” to program rządowy wspierający inwestycje w instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Program ten oferuje dofinansowanie na zakup, instalację i podłączenie paneli fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.

Celem programu “Mój Prąd” jest promowanie odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją energii elektrycznej. Poprzez wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania własnego prądu, właściciele nieruchomości mogą zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

Oba programy, Dofinansowanie Czyste Powietrze i Mój Prąd, mają na celu wspieranie ekologicznych rozwiązań energetycznych oraz przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.